Cashbacky a kupónové weby – vyjmutí z affilu a samostatné odměňování nebo změna atribuce?

Téma cashbacků a kupónových webů se mezi českými affiláky objevuje poměrně pravidelně a vždy vyvolává množství emocí, což se ukázalo i v článku od Ondřeje Martínka, zejména v komentářích.

Vždy se proti sobě postaví dvě strany – provozovatelé cashbacků a kupónových webů versus ostatní affiláci, kteří mají pocit, že přidaná hodnota takovýchto projektů je zanedbatelná a mnohdy spíše parazitují. Dvě strany, které již z principu jsou vůči sobě poměrně vyhraněné a obě tak kopou za svůj názor a přesvědčení.

Můj názor na tyto 2 typy webů se vyvíjí v čase a jinak tomu nebude ani do budoucna. Současný názor jsem si utvořil i na základě krátkodobého provozování kupónového webu. Proto si troufám říci, že jak cashbacky, tak i kupónové weby jsou typy webů, které jsou pro zákazníky prospěšné a stejně tak mohou být prospěšné i pro provozovatele obchodů. Problémem není náplň a zaměření těchto webů, ale způsob spolupráce a jejich odměňování.

Spolupracovat s cashbacky a kupónovými weby?

To jestli s nimi spolupracovat záleží čistě na představách a očekávání obchodů. Nerad bych paušalizoval, jestli spolupracovat či nespolupracovat. Jsou to klasické marketingové kanály a jejich výhodnost záleží čistě na nastavení konkrétní spolupráce. Takže nezbývá než měřit a analyzovat, jak na začátku spolupráce, tak i v jejím průběhu, protože se výhodnost může lišit podle fáze rozvoje obchodu a jeho marketingového zásahu jinými kanály.

Právě nastavení spolupráce je tím nejsložitějším oříškem, který rozhoduje o přínosu.  Bohužel na správném nastavení selhává většina provozovatelů obchodů, respektive jejich marketingový manažeři. Záměrně nepíši affiliate manažeři, protože si nejsem úplně jistý, že by cashbacky a kupónové weby měly být zahrnovány mezi klasické affiliate partnery. Důvod? Cashbacky i kupónové weby budou, ať už stály nebo nestály na začátku nákupní cesty, vždy na jejím konci a proto přebijí cookies jiného affiliate partnera. Tento „přebitý“ affiliate partner tak z dlouhodobého hlediska přichází o odměnu a patrně i o motivaci pokud mu jeho projekt dostatečně nevydělává a dříve či později svojí aktivitu ukončí a affiliate program tak přichází o aktivního partnera. Bohužel takovýto partner nemá šanci zjistit, jestli mu projekt vydělává málo pouze kvůli jeho neschopnosti, anebo i kvůli tomu, že přichází o své provize kvůli last-click atribuci, na jejímž základě je affiliate založen. Samotná last-click atribuce je nešťastná, protože vše bere pouze poslední článek, ale je jednoznačně nejjednodušší a proto ji využívá většina obchodů při vyhodnocování marketingových kanálů. Jakákoliv atribuce bude mít vždy své pozitivní i negativní stránky a někdo z ní bude těžit více a někdo méně.

Ondřejem zmiňovaná možnost zmražení cookies a připsání provize předposlednímu článku je podle mě poměrně nešťastná, ačkoliv bude minimalizovat neoprávněné připisování provizí cashbackům a kupónovým webům, kdy se zákazníci na tyto weby dostali až během konečného objednávkového procesu. Ovšem zde vystává ihned několik háčků spojených s (ne)oprávněností provize:

 1. Obchody si často svým členstvím v cashbacku nahrazují vlastní věrnostní program (OT: je to vůbec možné, lze budovat věrnost skrze třetí stranu?). Co když jsem uživatel cashbacku a chci mít jistotu, že dostanu část peněz ze svého nákupu zpět a prokliknu se tedy až těsně před objednávkou? Mám přijít o „peníze zpět“ a zároveň si myslet, že je cashback (převlečený věrnostní program) nefunkční nebo dokonce podvodný?
 2. Stejně tomu je i u kupónových webů, kde poslední proklik proběhne také pravděpodobně až při objednávce, i když už předem vím, že na webu XXX je daný kupón k nalezení (ano, cenově sensitivní zákazníci tyto weby znají). Nebo si snad někdo ráno proklikne odkaz na kupónovém webu, aby se mu zobrazil slevový kód, s tím že si ho někam napíše a večer pak objedná?
 3. Předpokládám, že se zmražení bude týkat jakéhokoliv prokliku a nejen u partnerů provozující cashback/kupónový web. Představte si tedy situaci, kdy máte zájem o koupi nového mobilního telefonu. Brouzdáte internetem a narazíte na model, který se vám podle recenze líbí. V recenzi je affiliate odkaz, prokliknete se a chystáte se objednat, když si uvědomíte, že si u důležitého parametru nejste jistý jeho funkčností. Co uděláte? Vydáte se hledat odpověď, kterou najdete během několika minut v jiné recenzi, ve které je zároveň odkaz a vy se skrz něj prokliknete. Kvůli zmražení cookies by však dostal provizi provozovatel webu s první recenzí, ačkoliv rozhodující k nákupu byla až druhá recenze. Asi lze namítnout, že rozhodující parametry zboží nebudu řešit až při objednávce, ale chtěl jsem poukázat i na možnost, že zmražení cookies není pouze bojem proti cashbackům/kupónovým webům, ale může o provizi připravit i provozovatele jiných typů webů.

Zejména první uváděný háček jasně dokazuje, proč by cashbacky neměly patřit mezi klasické affiliate partnery.

Mají pouze „parazitickou“ návštěvnost?

Affiláci se často vztekají, že cashbacky/kupónové weby vydělávají na „parazitické“ návštěvnosti ze SERPu, když zákazníci hledají „název obchodu sleva“ nebo „slevové kupóny název obchodu“. Samozřejmě, že i takovou část návštěvnosti mají, ale rozhodně to není veškerá návštěvnost a u většiny projektů asi ani ta majoritní, navíc se lze dohadovat, jestli by zákazníci bez této slevy 100% nakoupili? Je jen chybou obchodů, že jim podobnou slevu nedokážou nabídnout sami. Na druhou stranu se stačí kouknout na hledanost takovýchto keywordů a zjistíte, že to opravdu není žádné terno co se vyhledávanosti a tudíž potenciální návštěvnosti týká. Navíc návštěvnost ze SERPu ještě neznamená i affiliate prokliknutí. Zvláště když se na webu nenachází žádná sleva, což je samozřejmě případ českých kupónových webů. Jen si zkuste spočítat, kolik slevových kupónů se na českých kupónových webech nachází? Naprosté minimum, osobně bych české kupónové weby ani nenazýval kupónovými weby, vždyť tam skoro žádné kupóny nejsou.

Co si o návštěvnosti z cashbacků myslí bývalý affiliate manager MT Nábytku Zdeněk Dvořák: „Cashbacky nezískávají návštěvnost pro eshop jen pouze cílením na jeho brand. Danou značku ukazují i těm, co se ke cashbacku dostali přes jinou značku. Výhodou je tedy hlavně už existující báze uživatelů. V MT Nábytku jsme si s cashbacky vyzkoušeli akční kampaně, kdy za krátkodobě zvýšenou provizi masivně oslovili celou uživatelskou databázi po dobu jednoho týdne. A výsledky třeba Plné Peněženky byly příjemným překvapením v řádu středních stovek tisíc korun. Který jiný typ affil partnera umí za tak krátkou dobu oslovit velkou skupinu uživatelů? Takové akce jsme rádi pravidelně opakovali. Pozor, nemusí to ale fungovat v každém segmentu, například v elektro spotřebičích se podobná technika moc nechytla.“

Bohužel české obchody potenciál slevových kupónů nedokážou využít a vůbec s nimi neumí pracovat. Neuvědomují si, že slevový kupón by neměl být pouhou „hloupou“ slevou, ale naopak by měl být určitým stimulem například k vyšší objednávce nebo pomoci k vyprodání déle ležících skladových zásob. Nutno podotknout, že obchody k lepší práci s kupóny nenutí ani affiliate sítě, které kupóny rozesílají mezi své partnery a tak se tu a tam objeví slevový kupón ve výši několika stovek bez nutnosti minimální výše objednávky. Dává to někomu smysl? Mně tedy ne! O práci s kupóny se netřeba rozepisovat, protože to již před nějakou dobou zvládl Petr Kováčik ze Skrz.cz.

Zároveň lze tato návštěvnost ze SERPu a možné parazitování částečně ovlivnit i ze strany provozovatele obchodu – domluvou, že s nimi budou spolupracovat pouze ve chvíli, kdy zakážou indexaci jejich podstránky nebo naopak vytvořením podobné podstránky na vlastním obchodu s platným slevovým kupónem, čímž samozřejmě uspokojí zákazníkovu potřebu a ten už dále nehledá. Naštěstí si to uvědomují už i některé české obchody, i když to stále není moc obvyklé.

Větší cashbacky i kupónové weby mají velké databáze emailů a tak jejich návštěvnost je kromě directu a serpové návštěvnosti tvořena také mailingovou návštěvností jako tomu je u ostatních slevových serverů (slevomaty a agregátory). Akorát místo slevy konkrétního zboží většinou propagují pouze slevu v konkrétním obchodu. Tím, že mají tyto projekty velké emailové databáze, tak dokážou propagovat slevy a fungovat skutečně výkonnostně jako jiné projekty bez jakéhokoliv náznaku parazitování.

Jak odměňovat cashbacky a kupónové weby?

V předchozím odstavci zmiňují, že mohou fungovat klasickým výkonnostním způsobem. Ovšem je nutné podotknout, že jsou to projekty, které mají oproti jiným affiliate projektům nefér výhodu v podobě takřka „vynucené“ interakce v poslední fázi objednávky. Proto čím větší aktivní uživatelská základna, tím větší je i zastoupení provizí, které si svojí aktivitou nezaslouží, ale pouze profitují na nešťastné last click atribuci zvýhodňující jejich byznys model aniž se na současné objednávce nějak zaslouží. To jest také důvod, proč by podle mě měly být vyjmuty z klasického affiliate programu.

Odměňování před vyjmutím z affiliate programu

To, že si mnohdy sáhnou i na provize, které by jim správně neměly náležet, si začínají uvědomovat i affiliate manažeři a proto pro ně mnohdy snižují výši provize. Pro koho je to vlastně výhodné a je to vůbec spravedlivé?

 1. Pokud při objednávce dojde k přebití původního affiliate partnera cashbackem nebo kupónovým webem, tak obchod má stále svoji objednávku, ale rázem snížil náklady s ní spojené.
 2. Pokud cashbacky/kupónové weby opravdu propagují danou nabídku a přivádí nové zákazníky nebo přinutí současné zákazníky k opětovné objednávce, tak proč by měly mít nižší provizi?

Nejvýhodnější je to pro provozovatele affiliate programu a to v obou případech, asi nějaká varianta jednostranné WIN-WIN situace.

Odměňování po vyjmutí z affiliate programu

Způsobů odměňování může být několik – paušál za zveřejnění nabídky a vytvoření „věrnostního programu“, PPC, samotný affiliate program pro podobné typy webů i kombinace více možností, protože opravdu věřím, že oba typy projektů dokáží přivést nové zákazníky nebo ty stávající přesvědčit k opětovné objednávce. Proto by i po vyjmutí z klasického affiliate programu měla být v odměňování zahrnuta jakási motivační složka, která zabezpečí, že se i nadále budou snažit o aktivní výkonnostní marketing.

Je to reálné?

Myslím, že by to bylo zajímavé a nejspíš i spravedlivé řešení, které by vedle sebe umožnilo fungování jak klasických affiláků, tak i cashbacků a kupónových webů.  Je ale proveditelná myšlenka, aby vedle sebe fungoval affiliate program a samostatné odměňování cashbacků a kupónových webů?

Bohužel se obávám, že tato myšlenka je pouze obtížně proveditelná, protože by pro obchody znamenala zvýšení nákladů na objednávku, což s ohledem na poslední měsíce je to poslední, co by si obchody a jejich marketingové oddělení přálo. Čistě z jejich pohledu jim asi současná situace vyhovuje, jelikož svoji objednávku zatím dostanou a liší se pouze výše provize. Pravdou však zůstává, že dlouhodobě není tato situace udržitelná a není možné, aby vedle sebe fungovaly klasické affiliate projekty a projekty s nefér výhodou vynucující interakci před objednáním a přivlastňování si tak všech provizí, i těch, které nezařídily.

Proto je nutné se zamyslet nad osamostatněním systémů odměňování nebo přechod z last click atribuce na atribuci, která bude odměňovat jednotlivé články podle jejich zásluh na objednávce.

Provozovatelé affiliate programů by se tak měli zamyslet nad tím, jestli ve svém programu chtějí v budoucnu i affiláky s klasickými projekty (blogy, magazíny, recenze, katalogy…) nebo jen cashbacky a kupónové weby, protože právě k tomu současný stav směřuje.

9 komentářů u „Cashbacky a kupónové weby – vyjmutí z affilu a samostatné odměňování nebo změna atribuce?

 1. Dobře a rozsáhle uchopené téma. Pěkně napsané.

  Taky sleduji tu výměnu v diskuzi pod článkem Ondřeje Martínka. Jak tam diskutuje David Eiselt a p. Záruba, manager z Plné Peněženky/Affil Clubu.

  David:
  „Můžeme se kouknout k tobě na cashback? Máš tam nějaký eshop, který nemá provize? Promuješ i eshopy s malou provizí nebo jen upřednostňuješ ty s největšími procenty? ? PS: ty lživé reklamy na FB jdou přímo od tebe?“

  Podle mě to je přesně ono a stejný názor tady píšeš taky. Ta přidaná hodnota cashback portálů, kterou se ohánějí, tak není vůbec tak silná. Prostě propagují jen toho, koho zaplatí. O nějakou věrnost tady vůbec nejde.

  1. Jak je to s tou věrností by mě docela zajímalo. Osobně si však myslím, že není vhodné „zákaznickou věrnost“ vložit do rukou třetí strany a být na ní závislý. Proto bych ke cashbackům přistupoval pouze jako k marketingovému kanálu, který nabízí slevu, ale nezajišťuje věrnost zákazníků.

   Možná mě však nějaký odborník, který řídí marketing eshopu a zná zákulisí, vyvede z omylu a dokáže mi, že i na cashbacku lze budovat věrnost k danému obchodu a nejen ke cashbacku.

 2. Díky za hlubší rozebrání problému, který jsem nastiňoval u sebe (ač původně pro jinou cílovku a tedy mnohem jednodušeji a ploše = moje chyba).

  Ano, ne všechno je bílé a černé, ač by to situaci ulehčilo. CB i kupony jsou jen nástroj – ale bohužel z řad inzerentů dost nevhodně využívaný. A dle mě i přeplácený.

  K cookie-freeze – aplikoval bych ho jen v případě, že by posledním článkem v konverzním řetězci by byl cashback/kupon. Kdyby před nimi v „řadě“ cookies nebyl jiný partner, konverzi by dostali, protože by konverzi přivedli (nebo by nešlo jiný zdroj/refferer identifikovat).

  Provozovatelé CB se hájí tím, že jsou jednodušší cestou pro věrnostní program e-shopu. Ale svěřovat věrnost svých zákazníků třetímu subjektu, který jisto jistě propaguje i přímou konkurenci je dost sebevražedný plán. Hlavně věrnost nemají e-shopu, kde nakoupí, ale jen a jen slevě = CB. A je jim jedno, jestli ji dostanou u A shopu či B shopu.

  Mohlo by to dojít do situace jako je šílený Heuréka Košík, kdy e-shopy nepůsobí jako finální krok objednávky, ale jen jako dropshippingový partner Heuréky – takže zákazník už ani nepřijde na e-shop. Přesně podobně katastrofický scénář si umím představit u CB.

  Určitě bych doporučoval všem inzerentům, aby si spočítali dlouhodobou návratnost/náklady affilu jako celku, návratnost konverzí z CB, kuponů, … a nepoužívali to, co je pro ně nevýhodné. Ikdyby pro něj byli nevýhodní i běžní affiláci.

  Ale tam už to nebude chyba propagace, ale spíše nastavení podmínek (které měl mít na starosti aff. správce/manažer – a těch v ČR zas tak moc není a mají práce nad hlavu).

  Pokud by se inzerentovi vyplácela propagace od obsahových affiláků i CB, tak bych doporučil je oddělit – 2 různé kampaně, na sobě nezávislé, na jednom řešení – Affilbox si myslím, že by neměl mít s tím problém. 2 trackingy, 2 konverzní kódy, jiné odměňování. Ale u tohoto řešení vznikne podobný problém jako u 1 e-shopu, který má 2 affiliate sítě pro spolupráci. Takže by se musela řešit deduplikace konverzí – klidně by se tím dala nahradit „technologie/koncept“ cookie-freeze – přes API kontrolovat (ID objednávky bude sedět), jesli daná konverze z CB není započítaná jako partnerská, pokud ano, tak se ta pro CB zamítne a nechá se partnerská.

  Je to velké harakiri, ale dalo by se to realizovat. Ale to by nejdříve někdo musel analyzovat čísla, jestli se do tohodle má vůbec pouštět a nemá odlišovat zdroje konverzí jen výší odměn.

  1. Souhlasím, že to není jednoduchá situace, ale opravdu za ní nemohou čistě cashbacky a kupónové weby. Svůj (nemalý) podíl na situaci mají i marketéři, kteří neměří a nevyhodnocují marketingové kanály. Možná by opravdu zjistili, že i ostatní affiláci nejsou zrovna přínosem, stejně jako jiné placené kanály. Na druhou stranu se možná i trochu bojí šťourat do marketingu, který jim jakžtakž funguje a zajišťuje stále ziskovost objednávky. Však sám víš, jak je to vše čím dál propojenější a lze těžko odhadovat vliv jednotlivých marketingových kanálů při objednávce. To že ti Google Analytics něco obarví jako nejvýhodnější kanál ještě bohužel neznamená, že ta výhodnost není zajištěna jiným marketingovým kanálem.

   U zmražení cookies se momentálně asi neshodneme. Možná mi chybí zákulisní informace z vedení affil programu a mám tak na to momentálně jiný názor. Možná mě v tom tvém druhém článku přesvědčíš o opaku.

   Podle tvého předposledního odstavce mám pocit, že jsme se trochu nepochopili. Já bych při oddělování odměňoval jak klasické affiláky, tak i cashbacky/kupónové weby. Svůj význam mají oba partneři, akorát jen jeden má nefér výhodu v nutném prokliknutí při objednávce, která v podstatě znamená, že oba partneři nehrají stejnou ligu, možná ani stejný sport. Je nutností pak odměňovat oba, protože bys jinak opět sabotoval smysl cashbacků i kupónových webů. Otázkou je pouze, jak je odměňovat, viz odstavec v článku.

   1. Pokud by to e-shopu vycházelo číselně, tak bych alespoň oddělil klasický affil od toho „lastclickového“ tedy od cashbacků/kuponů – odměňoval by inzerent oba směry, ale každý by měl jinou výši odměny. Takto se nebudou kanibalizovat – ale musela by se řešit deduplikace konverzí u těchto 2 oddělených kampaní.

 3. Mě by snad zajímalo jediné, kde je ta přidaná hodnota kuponových webů o které tu píšeš Štefane?
  1) kuponovky nemají žádný obsah = netahají traffic ze serpu
  2) nikdo nehledá kupony, všichni hledají kupon pro daný brand (= parazituješ)
  3) máš mailing? Super! Kde jsi ho sebral? Na lidech, co hledali slevu pro brand (= parazituješ)
  4) podvádíš návštěvníky kliknutím na zobrazit kód, aniž by tam nějaký byl či v lepším případě jen už nefungoval (= parazituješ+podvádíš)

  Znovu se ptám, kde je přidaná hodnota kuponových webů? Vidím to asi stejně, jako se CB ohání svou přidanou hodnotou, stejně tak jako webové půjčky… Prostě jen slepota a hloupé si nalhávání morálních hodnot, které jsou zcela mimo.

  Důvod toho, proč podobné weby existují je prostý = lžete eshopům, lžete lidem. A ti hloupější vám uvěří a podlehnou. Nebýt toho, nic podobné by v současné formě neexistovalo.

  1. Davide, jenom na začátek uvedu, že již kupónový web neprovozuji. Uvádím to i v článku, ale možná ti to uniklo.

   U českých kupónových webů je to složité (zahraniční situaci neznám, tak nehodnotím), protože eshopy neumějí využívat potenciál slevových kupónů. Jelikož s nimi neumějí pracovat a bohužel se to ani nechtějí asi učit (sám jsem se neúspěšně snažil o domluvu s eshopy), tak se kupónové weby dostávají do pasti, kdy nemají co nabízet. Proto jsem i v článku uváděl, že české kupónové weby bych „kupónovým webem“ nenazýval.

   To jest také jeden z důvodů, proč jsem se na kupónový web vykašlal. Když není co nabízet, tak prostě nemůžeš fungovat.

   Přidaná hodnota? Asi záleží na úhlu pohledu. Pokud jako zákazník najdu slevu, tak je pro mě přidaná hodnota jasná. Pokud jako obchod získám objednávku, tak je to také jasné, akorát je nutné vyhodnocovat jakým způsobem kupónový web objednávku dodal, což není snadné a proto bych kupónové weby nezahrnoval do klasické affiliate spolupráce. Naopak bych se asi snažil o kombinaci paušálu za zveřejnění kupónu plus nějakou menší provizi, protože i tyto weby dokážou přivést nové zákazníky nebo přesvědčit ty stávající k další objednávce.

   K tvým otázkám:
   1) Obsahem myslíš články nebo jiné informace netýkající se přímo slevových kupónů? Přístupy jsou zde různé, někdo tvoří obsah někdo ne. To však neznamená, že ze SERPu nemůžeš tahat traffic i jinak než jen na keywordy typu „Slevové kupóny název obchodu“.

   2) O tom jsem psal i v článku, že taková „parazitická“ návštěvnost existuje. Hledanost však není velká. Navíc jsem uváděl i způsoby, jak ji může obchod ze své strany minimalizovat. Stačí, aby se obchod zajímal a analyzoval přínos. To, že to nedělají a kupónové weby toho pak zneužívají je už bohužel otázka jiná. Morálku jednotlivých provozovatelů zde ale řešit nebudu, to mi opravdu nepřísluší. Za sebe však mohu tvrdit, že jsem tehdy k propagaci v SERPu přistupoval jinak, než pomocí čistého parazitování na brandu. Jde to jinak, ale málokdy se to vyplatí, když eshopy nechtějí spolupracovat. A pak bohužel nezbývá nic jiného, než kupónový web ukončit.

   3) Nebral bych to tak. Ano, možná mají mailing sebraný na základě hledání slev pro konkrétní brand, ale to neznamená, že příště nemůže nakoupit u jiného brandu. Lidé mají řadu potřeb a rádi si je uspokojí, zvlášť když jim dáš motivaci v podobě zajímavé slevy. Ber to prostě tak, že jejich mailing je složený z cenově sensitivních lidí.

   4) S tímhle bodem naprosto souhlasím a souvisí s tím, že na českých „kupónových“ webech kupóny nejsou. Bohužel je to jak o morálce provozovatelů těchto webů, tak i o práci člověka majícího affiliate program na starosti. Otázkou tedy pouze zůstává, jestli affiliate manažer (nebo síť) dělá svojí práci blbě nebo jeho morálka je také pochybná a rád si zvýší svoji odměnu pokud je například placen na základě výkonnosti programu?

   Jen na závěr bych opravdu neporovnával cashbacky/kupónové weby s weby propagující půjčky (předpokládám, že máme na mysli nevýhodné vysokoúrokové půjčky). Důvod? Tyto půjčkové weby budou vždy morálně nad propastí, zatímco cashbacky a kupónové weby se mohou dělat morálně správně. Záleží pouze na nastavení spolupráce a o tom má být právě i tento článek, o zamyšlení nad nastavením.

 4. Myslím, že tady uniká jeden bod a to pohled majitele e-shopu / provizního programu. Vždy je to o nákladech a přínosu.

  Pokud by došlo k jakémusi vyjmutí CB mimo, tak by platil e-shop duplicitní provize. Jedna by šla CB a druhá poslednímu ne-CB/kupónovému affilu. Což je holý nesmysl.

  To že by přešly CB na jinou metodu než provizní zase potírá princip fungování CB, tedy podílu provize zpět zákazníkovi.

  Myslím si, že je zde zbytečná snaha něco „regulovat“ od těch, kteří si to neumí spočítat. Pokud jsem e-shop, který to s affilem myslí vážně a mám šikovného affiliate / marketing manažera, tak si umím spočítat, které kanály a za kolik se mi vyplatí.

  Pokud si to neumím spočítat, tak můžu brečet jak chci.

  1. Mário, nemohu s tebou souhlasit. Vyjmutí nebo změna atribuce není nesmysl, protože cashbacky i kupónové weby mají oproti jiným affiliate projektům nespornou výhodu v nutnosti prokliku v průběhu objednávky. Jako klasický affilák se tedy můžeš snažit sebevíc, mít nejlepší a nejprospěšnější projekt pod Sluncem, ale pokud je zákazník zároveň uživatelem těchto slevových webů, tak vždy o svoji provizi přijdeš. Je to podle tebe fér?

   Otázku nákladovosti jsem zmiňoval na konci článku, naprosto s ní souhlasím. Proto jsem zároveň ale dodal, že záleží pouze na obchodech, jestli chtějí mít do budoucna mezi partnery pouze cashbacky a kupónové weby nebo i provozovatele klasických affiliate projektů. Je to pouze jejich volba a nikdo je za to nemůže kritizovat. Ale je nutné si uvědomit, kam současný stav spěje a to jest do situace, kdy na trhu nebude volba, jelikož hodně partnerů časem vymizí kvůli malým výdělkům, které jim přebírají projekty s nefér výhodou.

   Způsobem odměňování jsem se v článku zabýval a rozhodně si nemyslím, že by v jakémkoliv případě poté měly cashbacky ztratit význam. Vždy se přece lze domluvit, že zákazníkům se bude stále vyplácet X% odměna při jakémkoliv způsobu odměňování samotného cashbacku.

   Já ani Ondra neřešíme samotnou výhodnost affiliate programu nebo jiných marketingových kanálů. Smyslem našich článků, i když se svým zaměřením liší, je aby si provozovatele obchodů uvědomili, že jsou zde partneři, kteří kvůli byznys modelu jiných partnerů, nemají šanci dostat svoji odměnu.

   Rozhodně to není brečení, ale pouhé konstatování. Věřím, že se všichni dokážeme přizpůsobit vznikající situaci. Obchody mají právo zvolit cestu cashbacků a kupónových webů, ale pak ať se nediví, že bude ještě méně klasických affiliate partnerů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CommentLuv badge